Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest poniedziałek, 23 maja 2022

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wynikające z modułu 1 i 2 Programu.


Na dofinansowanie realizacji zadania, została udzielona dotacja z budżetu państwa w kwocie 54.000,00 zł – całkowita wartość zadania wynosi 67.500,00 zł. Za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, zwany dalej „Programem”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). Program będzie realizowany w latach 2019–2023 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa.

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie
obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie:

  • świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wnioski o w/w świadczenia.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (link do strony zewnętrznej) »»»

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy »»»

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych
ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie jednorazowej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego.

UWAGA!!! Aktualizacja wniosku (22.03.2022r.)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO »»»

Інформація для громадян України »»»

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej 9 od poniedziałku tj. od 28.02.2022 roku w godzinach 8.00 do 18.00 będzie można zostawić artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, i artykuły chemiczne oraz higieniczne jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy.


Prosimy kontaktować się pod wskazanym nr telefonu,
tj. 81 478 73 48, który będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatek osłonowy »»»

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Wzór wniosku do pobrania »»»

Wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania »»»

Aktualne informacje o dodatku osłonowym »»»

Klauzula RODO Dodatek Osłonowy

TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 25.01.2022 roku do 28.02.2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

Pomoc Żywnościowa

Od dnia 15.11.2021r. punkt obsługi klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działający przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 przy ul. STARY RYNEK 44, 24-300 OPOLE LUBELSKIE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. Tadeusza Kościuszki 4 dostępny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uzyskasz wszelkie informacje.

Priorytetowy program „Czyste powietrze”

Gmina Opole Lubelskie oraz Centrum Usług Społecznych informuje że w dniu 12 września 2021 roku w godzinach 14:00 – 19:00, przy Stadionie Miejskim na ulicy Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim będzie możliwość spotkania się z konsultantami gminnymi ds. Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci udzielą niezbędnych informacji dotyczących w/w Programu.

Projekt CUS

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS w zakresie wybranych zadań PCPR »»»

Od 10 maja 2021 roku Beneficjenci z obszaru powiatu są obsługiwaniu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 20.03.2021 roku do odwołania w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 4 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH


Z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Centrum Usług Społecznych tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych na mocy Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 09 lutego 2021 roku, w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000


W tut. ośrodku pełniony jest dyżur pod numerem telefonu 661 753 000, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2022 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE