Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest poniedziałek, 04 grudnia 2023

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program, który obejmuje pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych lub posiłków oraz realizację działań towarzyszących (np. warsztaty, doradztwo). Działania te mają na celu poprawę sytuacji osób potrzebujących i najuboższych.


Akcja Środa z Profilaktyką.  

Wysokie temperatury otoczenia zwiększają ryzyko pojawienia się udaru cieplnego. Jest to sytuacja, w której temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Gdy temperatura ciała wzrośnie do 41°C, a zwłaszcza gdy przekroczy tę wartość, a pomoc nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojść
do śpiączki, a nawet śmierci.

Poniżej podaję dostęp do materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia.


WAŻNA INFORMACJA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. »»»


Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17, na czas od 01.08.2023 do 30.06.2024 roku.

Rekrutacja trwa od 15.05.2023 do 26.05.2023 roku.

 • Dokumenty rekrutacyjne można składać w punkcie obsługi klienta w Centrum Usług Społecznych przy ul. T. Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim.
 • Uczestnikami projektu mogą być osoby które ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie.

Regulamin postepowania »»»

Dokumeny rekrutacyjne - Wniosek o przyjęcie »»»

Dokumeny rekrutacyjne - ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO »»»


Ferie z CUS
Ferie w OCK
Ferie na lodowisku
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Laur Twórczego Seniora

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i przyjmowane są w punkcie Centrum Usług Społecznych na ulicy Ogrodowej 9, 24-300 Opole Lubelskie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rozporządzenie z wzorem wniosku jest dostępne pod linkiem (link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego)

Wniosek na dodatek węglowy do pobrania »»»


W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym oraz świadczeniowym 2022/2023 od 1 sierpnia br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby od 1 listopada 2022r. uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 1 października 2022r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl lub drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Centrum Usług Społecznych lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można pobrać z niżej podanej strony.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego


Informujemy o prowadzonym naborze do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022.
Gmina Opole Lubelskie / Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim otrzymała dotację na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II w kwocie 36.530,00 zł dzięki czemu możliwe będzie objęcie 35 seniorów, w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. »»»

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego

 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online dostępny pod adresem: Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego" »»» oraz na stronie internetowej Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»». Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR.
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»»
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie
obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie:

 • świadczeń rodzinnych o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie:

 • świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wnioski o w/w świadczenia.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (link do strony zewnętrznej) »»»

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy »»»

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie jednorazowej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego.

UWAGA!!! Aktualizacja wniosku (22.03.2022r.)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO »»»

Інформація для громадян України »»»

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej 9 od poniedziałku tj. od 28.02.2022 roku w godzinach 8.00 do 18.00 będzie można zostawić artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, i artykuły chemiczne oraz higieniczne jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy.


Prosimy kontaktować się pod wskazanym nr telefonu,
tj. 81 478 73 48, który będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatek osłonowy »»»

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Wzór wniosku do pobrania »»»

Wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania »»»

Aktualne informacje o dodatku osłonowym »»»

Klauzula RODO Dodatek Osłonowy

TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 25.01.2022 roku do 28.02.2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu
Pomoc Żywnościowa

Od dnia 15.11.2021r. punkt obsługi klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działający przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 przy ul. STARY RYNEK 44, 24-300 OPOLE LUBELSKIE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. Tadeusza Kościuszki 4 dostępny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uzyskasz wszelkie informacje.

Priorytetowy program „Czyste powietrze”

Gmina Opole Lubelskie oraz Centrum Usług Społecznych informuje że w dniu 12 września 2021 roku w godzinach 14:00 – 19:00, przy Stadionie Miejskim na ulicy Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim będzie możliwość spotkania się z konsultantami gminnymi ds. Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci udzielą niezbędnych informacji dotyczących w/w Programu.

Projekt CUS

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS w zakresie wybranych zadań PCPR »»»

Od 10 maja 2021 roku Beneficjenci z obszaru powiatu są obsługiwaniu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 20.03.2021 roku do odwołania w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 4 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH


Z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Centrum Usług Społecznych tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych na mocy Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 09 lutego 2021 roku, w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

 

W tut. ośrodku pełniony jest dyżur pod numerem telefonu 661 753 000, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2023 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE