Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest sobota, 23 września 2023

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

AktualnościTROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w imprezie sportowej organizowanej ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. BIeg odbędzie się 6 marca 2022 roku. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – PS. Lalek.

I. ORGANIZATOR

Pomysłodawcą X edycji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja.

W Opolu Lubelskim organizacją projektu zajmują się: Gmina Opole Lubelskie; OCK Opole Lubelskie; CUS Opole Lubelskie.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 06.03.2022 w Opolu Lubelskim (start i meta ulica Stary Rynek - Skwer Miejski). Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

2. Bieg odbędzie się po ulicach Opola Lubelskiego. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – PS. Lalek.

IV. PROGRAM BIEGU

ULICE ORAZ POGLĄDOWA MAPKA BIEGU:

Start Skwer Miejski droga 824 – Stary Rynek;

ulica Józefowska;

ulica Nowa;

ulica Rzemieślnicza;

ulica Targowa;

ulica Podzamcze;

ulica Lubelska;

ulica Stary Rynek – Skwer Miejski;

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU/ZAPISY

1. W Biegu Honorowym na 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.

2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć podczas zapisów do biegu lub w trakcie weryfikacji Uczestnika w dniu 06.03.2022 r. przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski. Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku nr 1.

3. Organizator ustala limit Uczestników: dla Biegu Honorowego na 1963 m - 100 numerów startowych.

4. Warunkiem rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 m jest prawidłowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja odbywać się będzie od 14.02.2022 do 03.03.2022 lub do wyczerpania limitu 100 uczestników.

5. Procedura przekazania Formularza Rejestracyjnego :

6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

7. Zapisy prowadzone będą w dniach 14.02.2022 do 03.03.2022 lub do wyczerpania limitu 100 opłaconych Uczestników.

8. W przypadku wyczerpania limitu Uczestników Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników.

10. O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych możliwa będzie rejestracja bezpośrednio przed Biegiem przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski w godzinach 13:00-13:20.

11. W przypadku większej ilości zgłoszeń od określonego limitu uczestników, o udziale w imprezie decyduje data zgłoszenia.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja, weryfikacja w dniu Biegu.

2. Każdy Uczestnik zarejestrowany do Biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w dniu Biegu przy ul. Stary Rynek - Skwer Miejski tj. dnia 06.03.2022 r w godzinach 13:00-13:20. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.

3. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

4. W pakiecie startowym Uczestnicy startujący w Biegu otrzymują specjalny numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego oraz okolicznościową koszulkę. Ze względu na symboliczny charakter biegu Organizatorzy zalecają start w Biegu w otrzymanej w pakiecie startowym koszulce.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg Honorowy otrzymają pamiątkowy medal.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz rejestracyjny z oświadczeniem

Formularz - zgłoszenie grupowe


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2023 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE